Kromme Rijnpad

 

Kromme Rijn gebied

We lopen op het jaagpad langs de Kromme Rijn. De ganzen zeggen dat ze vinden dat we weg moeten gaan. Wij doen het niet, we zeggen ze gedag, ze gakken opeens vriendelijk een groet. In de verte klinkt gejuich, het is zaterdagmiddag, er is blijkbaar ergens op een speelveld gescoord. De zon schijnt, de fruitbomen staan geduldig te wachten, juichen niet om een doelpunt meer of minder. Een koe trekt tevreden wat gras uit de grond, een boot met lachende meisjes roeit voorbij. Dit is mijn oase. Het lieve, kleine landschap, van water en gras, van wolken en wind, van zon en fruit. Hier is de boer een mens, geen industrieel. Hier is een koe geen machine. Hier praat je met blatende schapen op een vanzelfsprekende toon. ….Het is het landschap van geduld, dat vraagt om rust, en om aandacht.”   Citaat van Vincent Bijlo

Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei en Kromme Rijn gebied
Wandelen en fietsen zijn hier de populairste activiteiten van recreanten, waarbij natuur en landschap van grote betekenis zijn. Bossen met naald- en loofbomen, heidevelden, zandverstuivingen, houtwallen en sloten, akkers en weiden, beken, rivieren en uiterwaarden, en een groot aantal landgoederen, buitenplaatsen en kastelen: de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei en het Kromme Rijngebied bieden recreanten een zeer gevarieerde aanblik.
Het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied beheert en onderhoudt negen dagrecreatieterreinen, ca. 100 km fietspad en bewegwijzerde fiets-, wandel- en kanoroutes in het gebied.