Informatie over corona virus

Beste Kampeergasten,

Met behulp van deze flyer willen wij u graag informeren over het Coronavirus (COVID-19) en over de maatregelen die wij zelf nemen om verspreiding te voorkomen. Er is op dit moment geen reden om vakanties te vermijden of af te gelasten. We staan in nauw contact met de lokale instanties (GGD), de brancheorganisatie en gemeenten die ons op de hoogte houden van (lokale) ontwikkelingen omtrent het virus.
Daarnaast dragen we, zoals u gewend bent, zorg voor een goede hygiëne op onze locaties. Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Buiten het lichaam overleeft het virus maar kort. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en volgen we hierin de adviezen van het RIVM en hebben we extra aandacht voor het schoonmaken van het toiletgebouw en de zogenoemde “handcontactpunten” als lichtknopjes en deurklinken/knoppen worden met professionele middelen gereinigd.                                         
Kortom; u loopt geen extra risico tijdens uw verblijf c.q. overnachting en kunt zorgeloos van uw verblijf genieten.

Wat kunt u zelf doen?
Het is belangrijk om de standaard maatregelen op te volgen die gelden bij een “normale” griep en verkoudheid, namelijk:

Een begroeting op een andere wijze dan een hand is prima;
Was je handen regelmatig langer dan 25 seconden met water en zeep;
Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van je elleboog;
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg;
Meldt u meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met  de plaatselijke huisarts en informeer de eigenaar van het recreatiebedrijf;