Wandelroute netwerk Kromme Rijnstreek.

 wandelnetwerk
Wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek in maart 2020 gereed!
Afgelopen voorjaar hebben het recreatieschap en gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Utrecht,
Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist de handen ineen geslagen en afgesproken dat zij het
Wandelnetwerk Kromme Rijnstreek op hun grondgebied willen realiseren. Het nieuwe netwerk beslaat
ongeveer 500 kilometer aan wandelpaden en 400 knooppunten en sluit aan op de 1.100 kilometer aan
eerder gerealiseerde Wandelnetwerken Groene Hart Utrecht-West en Utrecht-Midden.
Wandelen langs knooppunten
Een wandelroutenetwerk bestaat uit knooppunten, die met elkaar zijn verbonden; een beproefd landelijk systeem.
De knooppunten zijn met palen en markeringsbordjes aangegeven en op informatiepanelen staat een kaart van
de omgeving.
Alle wandelmogelijkheden binnen het netwerk, een routeplanner en diverse thematische wandelroutes zijn te vinden
op de website Routes in Utrecht.